SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ Z ODGOVORI TER RAZLAGO
Kakšne prodajne modele ponujamo?

 

  MESEČNI PAKETI

Gre za iz branže relativno dobro poznan sistem obračuna, kjer je vnaprej poznan fiksen mesečni strošek, v kar je vključen tako najem naprave, vzdrževanje in servis naprave ter zelo visoko določena količina natisnjenih strani.
Podoben sistem paketov z vnaprej znano ter navzgor omejeno količino uporabljajo pri novejših paketih npr. tudi mobilni operaterji.
Nam se ta sistem ne zdi popolnoma pošten, saj pri večini uporabnikov prihaja do relativno velikega neporabljenega dela količine natisnjenih strani, zato smo sistem nadgradili s periodičnim poračunom glede na porabo v preteklem obdobju, po vzoru poračuna pri stroških energentov.

  STROŠEK NA STRAN

Gre za dobro poznan sistem obračuna, kjer je vnaprej poznan variabilen strošek natisnjene strani na določeni napravi, v kar je vključen tako najem naprave, vzdrževanje in servis naprave ter same natiskane strani, vključeni so praktično vsi stroški tiskanja, razen papirja in elektrike.
Strošek se obračuna na podlagi mesečnega odčitavanja števca naprave po sistemu, kolikor se le-ta poveča, toliko strani se plača.
Podoben sistem variabilnega stroška je poznan pri oglaševanju na internetu, torej kolikor ogledov si priklikate, toliko jih plačate.